Reklama

Łódzki Kurator Oświaty przyjechał do Sieradza by rozmawiać o reformie oświaty i jej wdrażaniu na terenie naszego województwa. Nowa sieć szkół w naszym mieście została już przegłosowana.