Reklama

W ramach programu "Wieści regionalne" zapraszam na rozmowę z marszałkiem województwa łódzkiego Witoldem Stępniem. Dotyczyła ona m.in. rozwoju turystycznego doliny rzeki Warty i zbiornika Jeziorsko oraz programu dofinansowującego odnawialne źródła energii.