Reklama

W sieradzkim Domu Pomocy Społecznej planowane jest utworzenie Domu Dziennej Opieki dla Seniorów. Aby plany stały się rzeczywistością placówka stara się o dofinansowanie.